Biuro Rachunkowo-Finansowe

ROK ZAŁOŻENIA 2000

Usługi księgowe:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów, przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7),
 • konsultacje podatkowe prowadzonej działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie deklaracji na potrzeby podatków lokalnych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędami(Skarbowym, Statystycznym i innymi urzędami w zakresie naszego umocowania),
 • aktualizacja danych o przedsiębiorstwie w Urzędzie Skarbowym i ZUS.
Usługi kadrowe, usługi płacowe:
 • prowadzenie ewidencji obecności pracowników
 • prowadzenie kart pracowników (zarobkowej, podatkowej, ubezpieczeniowej, urlopowej)
 • wyliczanie miesięcznych list płac
 • przygotowywanie wszystkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS,
 • przygotowywanie sprawozdań GUS,
 • sporządzanie informacji o kwotach miesięcznych z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych (pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę, a także umów-zleceń i umów o dzieło) - dawny PIT-4
 • sporządzanie informacji o dochodach rocznych pracowników - PIT-11
 • sporządzanie deklaracji rocznej tytułu podatku dochodowego osób fizycznych PIT-4R
Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, doradztwo i pośrednictwo w zakresie kredytów bankowych i leasingu:
 • analiza zapotrzebowania na środki finansowe
 • przygotowanie wniosku
 • przygotowanie business planu
 • przygotowanie dokumentów dodatkowych
 • negocjowanie warunków umowy kredytowej
 • negocjowanie warunków umowy leasingowej
 • negocjowanie warunków umów zabezpieczeniowych
 • negocjowanie warunków umów dodatkowych
Na podstawie podpisanych umów wzajemnych posiadamy dla Naszych Klientów atrakcyjną ofertę banków kredytujących i towarzystw leasingowych.

Pozostałe usługi
 • sporządzanie dokumentów rejestracyjnych firm(urząd skarbowy, ZUS, GUS)
 • indywidualne konsultacje z zakresu Prawa Pracy, ZUS
 • indywidualne konsultacje w zakresie zakładania firmy, wyboru sposobu opodatkowania itp.
 • sporządzanie business planów i wniosków kredytowych
 • sporządzanie pism urzędowych i sądowych

Biuro Rachunkowo-Finansowe

ul. Pionierów 10

11-040 Dobre Miasto